Usluge koje nudimo

Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga vrata, prozora, te ostalih otvora.

Zaštita i popravak betona

Oštećenja na betonskim konstrukcijama kao npr. odlamanje betona zahtijevaju popravak kako bi se vratila početna svojstva i zaštita od korozije. Izložena čelična ojačanja treba zaštititi od korozije. Originalna struktura se ponovno uspostavlja primjenom mineralnih proizvoda.

Sanacija betonske konstrukcije
U slučaju manjih popravaka betonske konstrukcije koji se moraju izvesti brzo i jednostavno predlažemo upotrebu višenamjenskog morta. Može se upotrijebiti kao antikorozivna zaštita i mort za reprofilaciju betonske konstrukcije.
Naknadna obrada antikorozivnim premazima nije potrebna. Vezivni most, reparaturni mort i završni premaz za izravnanje. Materijal se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu, čvrstu, bez hrđe i svih slabo vezivih dijelova koji bi mogli ugroziti prionjivost.

Hidroizolacija balkona i terasa sa mineralnim hidroizolacijskim sustavima
Održavanje betonske konstrukcije na balkonima i terasama standardno podrazumijeva antikorozivnu zaštitu armature, vezivni sloj, reparaturni mort i finu masu za izravnanje.

Antikorozivna zaštita betonske konstrukcije
Antikorozivna zaštita betonske konstrukcije uglavnom se izvodi sustavom premaza, ugrađenih četkom ili valjkom. Sustav može premostiti pukotine

Hidroizolacija kanalizacija i šahtova
Otpornost na mehanička i kemijska opterećenja predstavlja veliku ulogu u kanalizacijama, šahtovima i oknima. Kako bi se osigurala trajnost, na površinu je potrebno nanijeti sustav koji je otporan na visoke i niske pH vrijednosti te abraziju.

Visoka antikorozivna zaštita mortom
Dimnjaci su samo jedan od primjera betonskih i zidanih konstrukcija koje zahtijevaju visoku zaštitu od korozije, kiselih plinova i kondenzata.