Usluge koje nudimo

Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga vrata, prozora, te ostalih otvora.

Hidroizolacija tunela

Pukotine u građevinskoj supstanci su strukturalno slabe točke. One skraćuju životni vijek cijele strukture jer ona slabi znatno zbog vode koja prodire. Nužno je zatvaranje pukotine elastičnim ili strukturalno ojačavajućim sredstvima. Kako bi se to postiglo, pukotina se puni u čitavoj dužini injektirajući pod pritiskom poliuretansku smolu. Smole koje se primjenjuju mogu se koristiti i u spremnicima za pitku vodu.

Tunelogradnja
Kako bi se spriječila oštećenja vlagom (uzrokovana prodorom vode) te korozija armature, pukotine se mogu zabrtviti standardnim metodama injektiranja. Obzirom da pukotine mogu narušiti statiku konstrukcije, dostupna su rješenja materijalima za konstruktivna lijepljenja kao i smole za elastično premoštavanje pukotina.

Tunel od opeke
Tuneli izgrađeni od opeke ili kamena mogu se također injektirati, slično kao i kod klasičnih zidanih konstrukcija. Smola za injektiranje injektira se određenim pritiskom kroz mrežu bušotina. Cilj je zaustaviti prodore vode kroz konstrukciju kako bi se kasnije nanijela hidroizolacija otporna na negativan hidrostatski tlak.

Hidroizolacija sa negativne (unutarnje) strane objekta
Nekoliko hidroizolacijskih sustava se može ugraditi sa negativne strane konstrukcije. Neravnine se mogu reprofilirati mortovima. Hidroizolacija sa negativne strane konstrukcije.

Hidroizolacija tunela (izgrađenih metodom miniranja)
Još jedan problem u tunelogradnji predstavlja djelomičan propust na primarnoj podgradi te posljedično prodor vode kroz dilatacije sekundarne (unutarnje) obloge. Vrlo česta sanacija prodora iza sekundarne obloge je injetiranje gel zavjesom (kontaktno injektiranje). Kroz konstrukciju sekundarne obloge buše se rupe u obliku mreže te se injektira gel zavjesa. Smola za injektiranje konsolidira susjedno tlo te čini vodonepropusnu zavjesu sa stražnje strane konstrukcije.