Bušenje se izvodi dijamantnim krunama hlađenim vodom koja se usisava usisavačima za vodu ,bez vibracije, štemanja i prašine! U mogućnosti smo izbušiti rupe promjera od Ø 5 mm do Ø 500 mm! Bušenje se izvodi precizno prema potrebi naručitelja. Nema popratnog popravljanja ili zaglađivanja.

Usluge koje nudimo:
• bušenje armiranog betona, cigle, kamena, mramora, asfalta...
• bušenje rupa za napu bez prašine i oštećenja
• bušenje rupa u parapetu za ugradnju ograda
• bušenje betonskih deka
• bušenje betonskih zidova
• bušenje rupa za instalacije i ventilacije
• bušenje betonskih greda

 Također vam nudimo i odvoz, uklanjanje betona na deponiju gradilišta.