Usluge koje nudimo

Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga vrata, prozora, te ostalih otvora.

Rezanje armiranog betona

Nudimo vam uslugu rezanje armiranog betona debljine 65cm, odnosno čak preko 1 metar ako postoji mogućnost rezanja sa obje strane. Rezanje se izvodi bez vibracija i oštećenja okolnih konstrukcija u armiranom betonu, cigli, gredicama, kvadru, kamenu.

Rezanje se izvodi precizno dijamantnim pilama hlađenima vodom koja se po potrebi usisava.Možemo izrezati bilo kakav otvor u armiranom betonu, cigli, gredicama, kvadru, kamenu, odnosno ukloniti bilo kakvu betonsku konstrukciju ili dio zgrade.

rezanje otvora za prozore

rezanje otvora za vrata

rezanje ulaza za garaže

rezanje stupova, greda, stepenica

rezanje i uklanjanje balkona, šahtova, temelja, mostova i ostalih objekata

rezanje kanala (odvod, dovod i kanalizacija)

rezanje otvora na stropovima

Također vam nudimo i odvoz, uklanjanje betona na deponiju gradilišta.