Usluge koje nudimo

Usluge rezanja diletacija, kao i raznih fuga vrata, prozora, te ostalih otvora.

sanacije betonskih konstrukcija

statičko jačanje zgrada i ostalih objekata

sanacija kapilarne vlage injektiranjem

izvođenja ravnih krovova i izolacija ravnog krova

pružamo cjelovita rješenja hidroizolacije